กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมต่างๆประจำปีการศึกษา

กิจกรรมวันเทิดพระคุณแม่

เด็กๆบอกรักคุณแม่โดยก้มกราบพร้อมมอบพวงมาลัยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความรัก
การแสดงของเด็กๆเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

กิจกรรมปิดภาคเรียนที่ 1

เด็กร่วมฉลองสิ้นสุดภาคเรียนที่1 มีการแสดงความสามารถบนเวทีของเด็กทุกระดับชั้น เช่นการแสดงดนตรีคีย์บอร์ด ร้องเพลง การแสดงประกอบเพลง เพื่อฝึกให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นทีมและกล้าแสดงออก

บ้านบาตรเกม

เด็กทุกคนร่วมเดินขบวนพาเหรด แข่งขันกีฬาสี สนุกกับการร้องเพลงเชียร์ เด็กได้เรียนรู้แพ้ รู้ชนะและรู้อภัย การทำงานเป็นทีมและรักการออกกำลังกาย

วันเด็กใสใสโลกสวยสวย

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล3 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่เรียนจบชั้นอนุบาล 3
มีการแสดงความสามารถที่หลากหลายของเด็กๆผ่านการแสดงดนตรี ร้องเพลงและจินตลีลา