ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตื่นเต้นและเพลิดเพลินกับการชมฟอสซิลสัตว์นานาชนิด