กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
เด็กทุกคนร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
เด็กๆบอกรักพ่อหลวงและพ่อบังเกิดเกล้า ผ่านบทกลอน และบทเพลง