งานทำบุญโรงเรียน

งานทำบุญโรงเรียน

งานทำบุญโรงเรียนประจำปี เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร คณะครูและนักเรียน โดยร่วมกันถวายภัตตาหารเพล และเครื่องสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป