วันเทิดพระคุณแม่

วันเทิดพระคุณแม่

การแสดงของเด็กๆเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเทิดพระคุณของแม่ ผ่านการรำถวายพระพรและการแสดงประกอบเพลงต่างๆ
นอกจากนี้เด็กๆบอกรักคุณแม่โดยก้มกราบพร้อมมอบพวงมาลัยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นไปด้วยความรัก