ทัศนศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. EGAT

ทัศนศึกษา ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. EGAT

เด็กเรียนรู้วิธีประหยัดไฟ และรู้จักการใช้ไฟฟ้า