ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง

ทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง

เด็กๆได้เปิดโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียนพร้อมความสนุกสนาน