กิจกรรมพิธีไหว้ครู

กิจกรรมพิธีไหว้ครู

จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้เด็กรู้จักพระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนและดูแลให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็ก