กิจกรรมวันลอยกระทง

กิจกรรมวันลอยกระทง

จัดกิจกรรมเรียนรู้และอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง สาธิตการลอยกระทง และการรำวง