คุณครูและผู้บริหาร

สารจากครูใหญ่

โรงเรียนอนุบาลบ้านบาตรก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2502 โดยมีนายเชาวน์ พงษ์สุเทพ เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

ทางโรงเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนมาตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี จนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560

คุณครูของเรา

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

โสภาพรรณ พงษ์สุเทพ

ครูใหญ่

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor s.

มุ่งมั่นพัฒนาลูกน้อยรอบด้าน ที่อนุบาลบ้านบาตร